Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Dla rodziców

Informacje dla rodziców

Zebranie rodziców 5-6.9.2022strong>
Poniedziałek 5 września 2022 r. :
4 TIg- 16:30
4 LO-17:00
4 TIp- 17:30
2 TI- 18:00
3 TI- 18:30

Wtorek 6 września 2022 r. :
2 TF- 16:30
4 TF- 17:00
2 LO- 17:30
3 LO- 18:00
3 TF- 18:30

Zebranie rodziców klas pierwszych 2.9.2022
Zebranie z rodzicami klas pierwszych 2.9.2022.
Technikum Informatyczne godz. 17:00.
Liceum Ogólnokształcące godz. 17:30.

Zebranie rodziców 24.5.2022
Zebranie Rodziców informujące o przewidywanych ocenach.
godz. 17.00 - 19.00 - konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
godz. 17.00 zebrania klas: 1 LO, 1 TI, 1TF, 3TI p.
godz. 17.30 zebrania klas: 2TI, 2TF, 3TF
godz. 18:00 zebrania klas: 2 LO, 3 LO, 3TI g

Zebranie rodziców 9.9.2020
Zebranie rodziców klas pierwszych
kl. 1 TF - godz. 16.30
kl. 1 TI - godz. 17.15
kl. 1 LO - godz. 18.00

Harmonogram przed zakończeniem roku
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Od 8 do 10 czerwca odbywają się w szkole egzaminy maturalne - są to dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Od 22 do 24 czerwca odbywają się w szkole egzaminy zawodowe - są to dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
25 czerwca - dzień z wychowawcą.
26 czerwca - zakończenie roku szkolnego - od godziny 9.00 z podziałem na klasy.
Informacje o podziale klas zostaną udostępnione na szkolnym profilu Facebook oraz przesłane w wiadomościach przez dziennik elektroniczny.
Obowiązuje strój uroczysty.

Ostateczny termin wystawiania ocen - 22 czerwca 2020.

Zebranie rodziców 11.12.2019
Konsultacje z nauczycielami godz. 17.00 - 19.00
Spotkania z wychowawcami:
godz. 16.45 - kl. III TI
godz. 17.00 - I LO, I TI p, I TI g, I TF
godz. 17.30 - II LO, III LO, II TI/TIw, II TF, III TF, IV TI/TIw, IV TF

Zebranie rodziców 24.9.2019
godz. 17.00 – kl. III TI/TIw
Zebranie rodziców 25.9.2019
godz. 17.00 - klasy maturalne - III LO, IV TI/TIw, IV TF
godz. 17.30 klasy: 1 LO, 1 TIg, 1 TIp, 1 TF, 2 LO, 2 TI/TIw, 2 TF, 3TF

Zebranie rodziców 21.5.2019

godz. 17.30 – kl. I, II, III TI/w; I,II,III TF; I,II LO

Zebranie rodziców 25.4.2019

godz. 17.00 – kl. I, II LO, I, II, III TF, I, II, III TI/TIw

Zebranie rodziców 26.3.2019

godz. 17.00 – kl. IIILO, IVTI/TIW, IVTF

Zebranie rodziców 5.12.2018

godz. 17.30 – kl. 1TI, 1TF, 1LO, 2Ti, 2TF, 2LO, 3TI, 3TF, 4TI, 4TF
godz. 18.15 – kl. 3LO
Konsultacje z nauczycielami do godz. 19.00

Zebranie rodziców 10.10.2018

godz. 17:00 – klasy II LO, II TI, III TI, II TF, III TF

Zebranie rodziców 26.09.2018

godz. 17:00 – klasy pierwsze
godz. 18:00 – klasy maturalne (3LO, IVTI, IVTF)

Zebranie rodziców 5.4.2018

5 kwietnia 2018 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych o godz.:
Kl. 4 TF – godz. 16.45
Kl. 3 LO, 4 TI w – godz. 17.00
Kl. 4 TI – godz. 17.30

Tematyka zebrania:
- Próbny egzamin maturalny - omówienie wyników;
- Egzamin zawodowy - omówienie wyników;
- harmonogram matur ustnych;
- informacje o zakończeniu roku szkolnego;
- informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną;
Na zebraniu obecni będą poloniści, matematycy i angliści uczący w klasach maturalnych.

Zebranie rodziców 5.12.2017

Zebranie Rodziców informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną.
godz. 17.00 - 19.00 - konsultacje nauczycieli.
godz. 17.00 zebrania klas: 1TF, 1TI, 1TI w, 1LO, 3LO, 4TF, 4TI, 4TI w.
godz. 17.30 zebrania klas: 2TF, 2TI/TI w, 2LO, 3TF, 3TI/TI w

Zebrania rodziców 2017/2018

Uwaga Rodzice - Zebranie rodziców.
11 X 2017 r. (środa)
godz. 17.00 - klasy pierwsze
kl. I LO, I TF, I TI , I TI w
godz. 18.00 - klasy drugie i trzecie
kl. II LO, II TF, II TI, II TI w, kl. III TI, III TI w

12 X (czwartek) godz. 17.00 - kl. III TF

Lista podręczników na rok szkolny 2016/2017

Do pobrania lista podręczników dla klas I-IV:
I klasa Technikum Fryzjerskiego,
II klasa Technikum Fryzjerskiego,
III klasa Technikum Fryzjerskiego,
IV klasa Technikum Fryzjerskiego,

I klasa Technikum Informatycznego,
II klasa Technikum Informatycznego,
III klasa Technikum Informatycznego,
IV klasa Technikum Informatycznego,

I klasa Technikum Informatyczno-Wojskowego,
II klasa Technikum Informatyczno-Wojskowego,
III klasa Technikum Informatyczno-Wojskowego,

I klasa Liceum Ogólnokształcącego,
II klasa Liceum Ogólnokształcącego,
III klasa Liceum Ogólnokształcącego.


Zebrania rodziców

Zebranie z rodzicami - 25 maja 2017 r. (czwartek)

Wszystkie klasy - godz. 17.00.
Ważne! - Informacje o przewidywanych ocenach.


Zebranie rodziców klas maturalnych - 27 marca 2017 r. (poniedziałek)

godz. 16.30
Zebranie rodziców klas maturalnych.
klasy: III LO, IV TI, IV TF


Zebranie z rodzicami - 1 lutego 2017 r. (środa)

godz. 17.00
klasy: I TF, I TI, I LO, II TI/TI w, II LO, III TF, III TI

godz. 18.00
klasy: II TF, IV TF, III TI, IV TI, III LO


Zebranie z rodzicami – 23 listopada 2016 (środa)

Godz. 16.30
Klasy: I TF, II TF, III TF , II TI/II TI w, III TI, I LO psych/ I LO w, II LO psych,/II LO w, III LO psych/LO w

Godz. 17.30
Klasy: I TI/ I TI w, III TI w, IV TF, IV TI

Godz. 17.00 – 18.00 - konsultacje z nauczycielami (aula)


21 IX 2016 r. (środa) - Zebranie z Rodzicami

godzina 17.00 - Klasy pierwsze
I LO, I TF, I TI
- Spotkanie z Dyrektorem Szkoły
- Spotkania z wychowawcami klas

godzina 17.30 – Klasy maturalne
III LO, IV TF, IV TI
- Spotkanie z Dyrektorem Szkoły
- Spotkania z wychowawcami klas