a
Centrum Edukacji Zdroje Szczecin
Brązowa szkoła 2021 i 2018

Liceum Profil Wojskowy Szczecin


Dołącz do Liceum Profil Wojskowy Szczecin i uczestnicz w intensywnym szkoleniu wojskowym zatwierdzonym przez MON. Pod nadzorem Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, oferujemy możliwość rozwijania się razem z nami!

Nabór elektroniczny

Dołącz do nas w mediach społecznościowych

Obserwuj nas na innych platformach, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami naszej szkoły!

FAQ szkolne

Zapraszamy do Liceum Profil Wojskowy Szczecin, gdzie skupiamy się na rozwijaniu umiejętności technicznych dla miłośników wojskowości. Dołącz teraz i zdobądź przygotowanie potrzebne do służby wojskowej!

W Polsce liceum trwa zazwyczaj 4 lata, stanowiąc okres kontynuacji nauki po szkole podstawowej. Po tym czasie absolwenci zdają egzamin maturalny, który jest kluczowy dla otrzymania świadectwa dojrzałości i możliwości podjęcia dalszej nauki lub pracy zawodowej.

Przedmioty rozszerzone w naszym liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowym to język angielskigeografia.

W naszej szkole prowadzimy naukę języka angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach, podstawowym i rozszerzonym. W technikum informatycznym oba języki są nauczane na poziomie podstawowym.

Tak, warto uczyć się w liceum o profilu wojskowym. Ten profil zapewnia specjalistyczną wiedzę z dziedziny wojskowości i rozwija istotne cechy, takie jak dyscyplina, odpowiedzialność i umiejętność pracy w grupie. Dodatkowo, oferuje możliwości treningów militarnych i udziału w konkursach, wzmacniających umiejętności fizyczne, umysłowe i emocjonalne. Decyzja powinna być starannie przemyślana, dostosowana do własnych zainteresowań i aspiracji.

W liceum o profilu wojskowym (OPW), uczniowie zdobywają wiedzę z obszaru wojskowości, historii wojskowości, taktyki, strategii, organizacji i struktury wojskowej oraz innych dziedzin związanych z obronnością kraju. Celem Oddziału Przygotowania Wojskowego jest przygotowanie uczniów do służby wojskowej oraz rozwijanie umiejętności takich jak przywództwo, samodyscyplina, wytrzymałość fizyczna i psychiczna oraz umiejętność pracy zespołowej, przydatnych nie tylko w wojsku, lecz także w życiu codziennym.

Oprócz umiejętności związanych z wojskowością, uczniowie liceum o profilu wojskowym (OPW) mogą również rozwijać umiejętności przydatne w różnych sferach życia. Obejmują one: przywództwo, samodyscyplinę, pracę w zespole, wytrzymałość fizyczną, pracę pod presją czasu oraz umiejętności interpersonalne.

Zajęcia są przeprowadzane w szkole oraz patronackiej Jednostce Wojskowej.

Liceum o profilu wojskowym (OPW) nie jest bezpośrednim przygotowaniem do pracy w wojsku, ale stanowi dobrą bazę dla tych, którzy rozważają karierę wojskową. Absolwenci mają szansę kontynuować naukę na studiach wojskowych lub innych powiązanych kierunkach, np. bezpieczeństwa narodowego czy logistyki wojskowej. Ponadto, istnieje wiele cywilnych zawodów związanych z obronnością kraju, takich jak praca w administracji wojskowej, przemyśle obronnym, ochronie obiektów czy szkoleniach wojskowych, które oferują szersze możliwości zatrudnienia. Ostatecznie wybór pracy w wojsku lub związanego z nim zawodu zależy od indywidualnych preferencji i decyzji dotyczących kariery zawodowej.

Absolwent liceum o profilu wojskowym (OPW) otrzymuje dyplom ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego), potwierdzające zakończenie 4-letniego cyklu nauki. To uprawnia do skorzystania z skróconej służby przygotowawczej i zdobycia dodatkowych punktów podczas rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe. Absolwenci mają możliwość pozostania w rezerwie osobowej SZ RP lub wstąpienia do czynnej służby wojskowej.

Po ukończeniu liceum o profilu wojskowym (OPW), absolwenci mają szeroki wybór studiów. Mogą podjąć edukację cywilną lub wojskową. Studia cywilne obejmują kierunki związane z bezpieczeństwem narodowym, obronnością, logistyką oraz innymi dziedzinami, np. bezpieczeństwo narodowe, obronność, logistyka, informatyka wojskowa, elektronika, telekomunikacja, inżynieria wojskowa, zarządzanie kryzysowe, psychologia wojskowa, nauki polityczne. Studia wojskowe są oferowane przez różne szkoły i uczelnie, np. Akademia Wojskowa, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna i inne. Ostateczny wybór zależy od zainteresowań i predyspozycji absolwenta.

Tak, dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2024/2025 miesięczna opłata za szkołę wynosi 200 zł.

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru Urzędu Miasta Szczecina dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Możesz również zgłosić się bezpośrednio do sekretariatu, gdzie wszystkie formalności zostaną załatwione na miejscu. Skontaktuj się telefonicznie pod numerem: 91 461 33 03 lub wyślij e-mail na adres: sekretariat@zdroje.edu.pl. Zachęcamy również do skorzystania z wygodnego formularza kontaktowego dostępnego w sekcji Kontakty i Informacje na stronie głównej.

Szkoła posiada patronat uczelni wyższych w Szczecinie takich jak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński oraz Politechnika Morska.
Jeśli masz sugestie dotyczące pytań, które mogłyby być dodane, aby ułatwić wybór własnego profilu/zawodu, prosimy o przesłanie ich na adres e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl. Dziękujemy za zaangażowanie! 😉

Absolwent szkoły

Absolwenci Liceum Profil Wojskowy Szczecin mają solidne wykształcenie ogólne oraz szczególne przygotowanie teoretyczne i praktyczne związane z obronnością, otwierając szerokie możliwości kariery zawodowej w obszarze wojskowości i bezpieczeństwa.

Świadectwo maturalne

Otrzymasz świadectwo dojrzałości, które otworzy Ci drogę na wyższe uczelnie.

Dodatkowe punkty

Rekrutacja do wyższych uczelni wojskowych obejmuje przyznanie dodatkowych punktów, zwiększając szanse kandydatów na przyjęcie na studia.

Skrócona służba przygotowawcza

Możliwe jest skrócenie okresu służby przygotowawczej, co pozwoli Ci przeznaczyć mniej czasu na przygotowania przed właściwą służbą.

Możliwość kontynuowania służby wojskowej

Możesz kontynuować służbę w Wojsku Polskim albo zostać żołnierzem rezerwowym SZ RP.