Centrum Edukacji Zdroje

Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym


Oddział Przygotowania Wojskowego to klasa, która realizuje szkolenie wojskowe w zakresie określonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Nauczanie przy wsparciu MON nadzorowane jest przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Nabór elektronicznyHarmonogram rekrutacji

Dołącz do nas w mediach społecznościowych

Obserwuj nas na innych platformach, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami naszej szkoły!

FAQ szkolne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną w ramach liceum o profilu wojskowym (OPW). Jesteśmy szkołą, która stawia na rozwój umiejętności technicznych i praktycznych dla uczniów zainteresowanych wojskiem.

Okres edukacji w liceum ogólnokształcącym w Polsce trwa zazwyczaj 4 lata. Uczniowie rozpoczynają naukę w liceum po ukończeniu szkoły podstawowej. Po zakończeniu edukacji w liceum absolwenci zdają egzamin maturalny, który jest wymagany dla uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dla podjęcia dalszej nauki na uczelni wyższej.

W naszej szkole uczymy języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W technikum informatycznym dwa języki obce są prowadzone na poziomie podstawowym.

W naszej szkole uczymy języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowym język angielski jest na poziomie rozszerzonym, natomiast niemiecki na poziomie podstawowym. Dodatkowym przedmiotem realizowanym w OPW jest język angielski zawodowy.

Tak, warto się uczyć w liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowym. Taki profil zapewnia specjalistyczną wiedzę z dziedziny wojskowości i rozwija cechy takie jak dyscyplina, odpowiedzialność i umiejętność pracy w grupie. Liceum o profilu wojskowym oferuje również dodatkowe możliwości treningów militarnych i konkursów, które rozwijają umiejętności fizyczne, umysłowe i emocjonalne. Decyzja powinna być jednak dobrze przemyślana i dostosowana do indywidualnych zainteresowań i aspiracji.

W liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowym (OPW) uczniowie uczą się wiedzy z zakresu wojskowości, historii wojskowości, taktykistrategii, organizacjistruktury wojskowej oraz innych dziedzin związanych z obronnością kraju. Program nauczania obejmuje również szkolenie fizyczne, w tym ćwiczenia wojskowe, takie jak biegi terenowe, marsze z wykorzystaniem sprzętu wojskowego, wspinaczka, walka wręcz i strzelanie. Uczniowie mają również okazję poznać wojskowe zasady dyscypliny i współpracy w zespole. W ramach programu uczniowie mogą również uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i wycieczkach związanych z wojskiem i obronnością kraju, takich jak zwiedzanie muzeów wojskowych, wizyty na poligonach i w bazach wojskowych, czy spotkania z przedstawicielami służb mundurowych. Celem profilu Oddziału Przygotowania Wojskowego jest przygotowanie uczniów do pełnienia służby wojskowej, ale także rozwijanie umiejętności takich jak przywództwo, samodyscyplina, wytrzymałość fizyczna i psychiczna oraz umiejętności współpracy w zespole, które są przydatne nie tylko w wojsku, ale również w życiu codziennym.

Oprócz wiedzy i umiejętności związanych bezpośrednio z wojskowością, uczniowie liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym (OPW) mogą zdobyć również wiele innych umiejętności, które są przydatne w różnych dziedzinach życia. Oto niektóre z tych umiejętności: przywództwo, samodyscyplina, praca w zespole, wytrzymałość fizyczna, praca pod presją czasu oraz umiejętności interpersonalne.

Zajęcia są przeprowadzane w szkole oraz patronackiej Jednostce Wojskowej.

Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym (OPW) nie jest szkołą przygotowującą bezpośrednio do pracy w wojsku, ale może być dobrym przygotowaniem dla osób, które chcą podjąć karierę wojskową. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym absolwenci mają możliwość podjęcia studiów wojskowych lub innych kierunków, które przygotują ich do pracy w wojsku, takich jak np. studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, logistyki wojskowej czy technik wojskowych. Warto również pamiętać, że wojsko to nie tylko służba wojskowa, ale także wiele cywilnych zawodów związanych z obronnością i bezpieczeństwem kraju. Możliwości zatrudnienia w tych zawodach są bardzo szerokie i obejmują m.in. pracę w administracji wojskowej, przemyśle obronnym, ochronie obiektów czy szkoleniach wojskowych. Ostatecznie, podjęcie pracy w wojsku lub w związanych z nim zawodach zależy od indywidualnych predyspozycji i wyborów kariery zawodowej.

Absolwent liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym (OPW) otrzymuje dyplom ukończenia szkoły średniej, który jest równoważny z dyplomem ukończenia innych liceów ogólnokształcących oraz świadectwo dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego), które jest potwierdzeniem zakończenia 4-letniego cyklu nauki i zdobycia wiedzy oraz umiejętności. Korzyści dla absolwentów OPW to możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej, dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym (OPW) absolwenci mają dostęp do szerokiego wyboru kierunków studiów. Mogą kontynuować edukację na studiach cywilnych lub wojskowych. Jeśli chodzi o studia cywilne, absolwenci liceum ogólnokształcącego o profilu OPW mogą wybrać kierunki związane z bezpieczeństwem narodowym, obronnością lub logistyką, które mają związek z ich profilową wiedzą i umiejętnościami. Mogą to być m.in. studia z zakresu: bezpieczeństwa narodowego, obronności, logistyki, informatyki wojskowej, elektronikitelekomunikacji, inżynierii wojskowej, zarządzania kryzysowego, psychologii wojskowej, nauk politycznych. Jeśli chodzi o studia wojskowe, absolwenci liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym (OPW) mogą kontynuować edukację w różnych szkołach i uczelniach wojskowych. Mogą to być m.in. studia w Akademii Wojskowej, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, czy innych uczelniach wojskowych oferujących kierunki związane z różnymi dziedzinami wojskowości. Ostatecznie, wybór kierunku studiów zależy od indywidualnych zainteresowań i predyspozycji absolwenta.

Dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024 miesięczna opłata za szkołę wynosi 180 zł.

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecina dla: Liceum OgólnokształcącegoTechnikum. Możesz również po prostu przyjść do sekretariatu, a wszystkie formalności załatwimy na miejscu. Zadzwoń, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Telefon: 91 461 33 03. Wyślij e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl. Zachęcamy do wykorzystania sprawnego formularza kontaktów w sekcji Kontakty i Informacje na stronie głównej.

Patronat nad klasą sprawuje Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, współpraca obejmuje 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.
Jeżeli masz pomysł, jakie pytania można jeszcze dodać, aby pomóc użytkownikom wybrać własny profil / zawód to napisz na e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl. Dziękujemy! 😉

Absolwent szkoły

Jako absolwent technika informatyka w naszej szkole, otrzymujesz solidne podstawy teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dynamicznej branży informatycznej.

Świadectwo maturalne

Otrzymasz świadectwo dojrzałości, które otworzy Ci drogę na wyższe uczelnie.

Dodatkowe punkty

Absolwent OPW w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe otrzymują dodatkowe punkty, które zwiększą szanse na przyjęcie na studia.

Skrócona służba przygotowawcza

Jako absolwent OPW odbędziesz krótszą służbę przygotowawczą.

Możliwość kontynuowania służby wojskowej

Jako absolwent OPW masz możliwość kontynuowania służby wojskowej w Wojsku Polskim lub pozostać żołnierzem rezerw osobowych SZ RP.