Centrum Edukacji Zdroje
Certyfikat 2021 i 2018

Technik Informatyk


Przejdź do kolejnego poziomu w dziedzinie technologii i kreuj swoją przyszłość jako Technik Informatyk. Odkryj fascynujący świat programowania, sieci komputerowych i rozwiązywania problemów informatycznych. W naszej szkole gwarantujemy Ci inspirujące środowisko oraz wszechstronną wiedzę, która otworzy przed Tobą drzwi do osiągnięcia sukcesu w dynamicznej branży IT.

Nabór elektronicznyHarmonogram rekrutacji

Dołącz do nas w mediach społecznościowych

Obserwuj nas na innych platformach, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami naszej szkoły!

FAQ szkolne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną w ramach technikum informatycznego. Jesteśmy szkołą, która stawia na rozwój umiejętności technicznych i praktycznych dla uczniów zainteresowanych branżą IT.

Okres edukacji w technikum w Polsce trwa 5 lat. Jest to okres czasu, w którym uczniowie zdobywają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu swojego wybranego zawodu. Po ukończeniu technikum, uczniowie zdają egzamin zawodowy i otrzymują tytuł technika w swojej dziedzinie.

W naszej szkole przedmiotem rozszerzonym w technikum informatycznym to matematyka.

W naszej szkole uczymy języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W technikum informatycznym dwa języki obce są prowadzone na poziomie podstawowym.

Tak, warto uczyć się w zawodzie technika informatyka, ponieważ branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się i perspektywicznych branż na świecie. Posiadając umiejętności w obszarze technologii, masz szansę na zatrudnienie w dynamicznym i rozwijającym się sektorze, który oferuje wiele atrakcyjnych możliwości rozwoju kariery. Dodatkowo, w erze cyfrowej, umiejętności informatyczne stają się coraz bardziej kluczowe, dając Ci przewagę na rynku pracy i otwierając drzwi do różnorodnych ścieżek zawodowych.

W technikum informatycznym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, w tym zarządzania systemami informatycznymi, programowania, projektowania stron i aplikacji internetowych, sieci komputerowych, zarządzania i tworzenia baz danych oraz bezpieczeństwa informatycznego. Konkretnie, w trakcie nauki w technikum informatycznym uczniowie mogą uczyć się: programowania w różnych językach, takich jak Java, C++, Python, czy też JavaScript, projektowania i tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem HTML, CSS, JavaScript i innych technologii, konfiguracji i zarządzania systemami operacyjnymi, takimi jak Windows czy Linux, budowy i konfiguracji sieci komputerowych, zarządzania nimi oraz rozwiązywania problemów z nimi związanymi, bezpieczeństwa informatycznego, w tym metod zapobiegania cyberataków, ochrony danych oraz wdrażania polityk bezpieczeństwa. Oprócz tego, w trakcie nauki w technikum informatycznym uczniowie mają również możliwość zdobycia certyfikatów branżowych, takich jak Cisco CCNA, Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) czy CompTIA A+, co zwiększa ich szanse na znalezienie pracy w branży IT.

Oprócz umiejętności technicznych związanych bezpośrednio z informatyką, w technikum informatycznym można również zdobyć szereg innych umiejętności, które są bardzo przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Oto niektóre z tych umiejętności: komunikacja, rozwiązywanie problemów, umiejętność analizowania problemów i szybkiego ich rozwiązywania, organizacja pracy, umiejętność organizowania swojej pracy oraz planowania czasu pozwoli na efektywniejsze wykonywanie zadań, kreatywność, umiejętności językowe i praca zespołowa. Oprócz wymienionych powyżej umiejętności, w trakcie nauki w technikum informatycznym uczniowie mają również okazję do rozwijania swojej kreatywności i zdolności analitycznych, co przekłada się na ich ogólny rozwój osobisty.

Tak, po ukończeniu technikum informatycznego można podjąć pracę w zawodzie technika informatyka lub w innym zawodzie związanym z branżą IT. Uczniowie technikum informatycznego zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do pracy w dziale informatycznym lub w firmie zajmującej się projektowaniem stron internetowych, tworzeniem oprogramowania, czy zarządzaniem sieciami komputerowymi.

Absolwenci technikum informatycznego mają wiele możliwości kontynuowania nauki na studiach wyższych. Ze względu na zróżnicowanie dziedzin w obrębie informatyki, istnieje wiele kierunków studiów, na które można się dostać po ukończeniu technikum informatycznego. Oto niektóre z najpopularniejszych kierunków: informatyka, inżynieria oprogramowania, cyberbezpieczeństwa, systemy informatyczne, grafika komputerowamultimedia, sieci komputerowe. Warto zaznaczyć, że wiele kierunków studiów wyższych związanych z informatyką wymaga od kandydatów zdania egzaminu wiedzy informatycznej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami kierunków, na które planuje się aplikować i odpowiednio się do nich przygotować.

Jako absolwent technikum informatycznego otrzymasz dyplom ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego), które jest potwierdzeniem zakończenia 5-letniego cyklu nauki i zdobycia wiedzy oraz umiejętności. Ten dyplom i świadectwo stanowią ważne dokumenty, które otwierają drogę do dalszego rozwoju zawodowego oraz kontynuacji nauki na poziomie studiów wyższych. Ponadto, jako absolwent technikum informatycznego, otrzymasz także tytuł technika informatyka, który wraz z suplementem ułatwiającym mobilność zawodową, umożliwia Ci podjęcie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą, w ramach państw Unii Europejskiej.

Dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024 miesięczna opłata za szkołę wynosi 180 zł.

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecina dla: Liceum OgólnokształcącegoTechnikum. Możesz również po prostu przyjść do sekretariatu, a wszystkie formalności załatwimy na miejscu. Zadzwoń, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Telefon: 91 461 33 03. Wyślij e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl. Zachęcamy do wykorzystania sprawnego formularza kontaktów w sekcji Kontakty i Informacje na stronie głównej.

Szkoła objęta patronatem uczelni wyższych w Szczecinie: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński oraz Politechnika Morska.
Jeżeli masz pomysł, jakie pytania można jeszcze dodać, aby pomóc użytkownikom wybrać własny profil / zawód to napisz na e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl. Dziękujemy! 😉

Kwalifikacje zawodowe

Jesteśmy szkołą, która zapewnia kompleksowe przygotowanie do zdobycia wysokiej jakości kwalifikacji zawodowych w obszarze informatyki. Nasz program nauczania skupia się na rozwijaniu nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w dynamicznym świecie technologii.

INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

 • Bezpieczeństwa i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń sieciowych
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

+

Możliwość zdobycia certyfikatów branżowych, takich jak Cisco CCNA, Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) czy CompTIA A+.

INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 • Bezpieczeństwa i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Umiejętności w praktyce

Nasze technikum informatyczne kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności uczniów. Dzięki temu, nasi absolwenci posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które są niezbędne w pracy technika informatyka. W czasie nauki, uczniowie mają możliwość pracy z najnowszym sprzętem i oprogramowaniem, co pozwala na nabycie konkretnych i przydatnych umiejętności.

Monitorowanie i konserwacja urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego

Monitorowanie i konserwacja urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego

Proces utrzymywania w dobrym stanie i funkcjonalności różnych urządzeń, takich jak drukarki, skanery, klawiatury, myszy i inne, które są podłączone do komputera. Proces ten obejmuje regularne sprawdzanie ich działania, czyszczenie, kalibrację oraz naprawy, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i wydajność. Monitorowanie i konserwacja peryferii jest ważnym elementem dbania o sprawną pracę komputera oraz przedłużania żywotności jego podzespołów. Dzięki regularnej konserwacji można uniknąć nieprzewidzianych usterek, utraty danych, a także zapewnić wysoką jakość wydruku, szybkie i precyzyjne działanie myszy i klawiatury oraz sprawne skanowanie dokumentów.

Konfiguracja i zarządzanie systemami operacyjnymi Windows i Linux

Konfiguracja i zarządzanie systemami operacyjnymi Windows i Linux

Procesy ustawiania, modyfikowania i utrzymywania systemów operacyjnych Windows i Linux. Konfiguracja systemu operacyjnego Windows obejmuje takie zadania jak instalacja systemu operacyjnego, aktualizacje systemu, instalacja oprogramowania, zarządzanie siecią, konfiguracja zabezpieczeń, Threerzenie kopii zapasowych danych i wiele innych. Natomiast konfiguracja systemu operacyjnego Linux obejmuje podobne zadania, ale zwykle wymaga bardziej zaawansowanej wiedzy technicznej. Konfiguracja Linuxa obejmuje instalację, aktualizację i konfigurację oprogramowania, ustawienia sieciowe, zarządzanie uprawnieniami, zabezpieczenia systemowe i wiele innych. Zarządzanie systemami operacyjnymi Windows i Linux obejmuje monitorowanie systemów, diagnostykę i rozwiązywanie problemów, optymalizację wydajności, zarządzanie użytkownikami i grupami, a także zarządzanie plikami i folderami. Zarówno konfiguracja, jak i zarządzanie systemami operacyjnymi Windows i Linux są niezbędne do zapewnienia, że system działa sprawnie i bezpiecznie, a użytkownicy mają dostęp do niezbędnych funkcjonalności i danych.

Pisanie skryptów w systemie operacyjnym

Pisanie skryptów w systemie operacyjnym

Proces tworzenia programów skryptowych, które pozwalają na wykonywanie złożonych poleceń i automatyzację powtarzalnych czynności w systemie operacyjnym. Skrypty są zapisane w językach programowania, takich jak Bash (w systemie operacyjnym Linux) lub PowerShell (w systemie operacyjnym Windows). Użytkownik może tworzyć skrypty, które wykorzystują wiele poleceń i operacji systemowych, takich jak tworzyć plików, modyfikacja ustawień, kopiowanie plików, przeszukiwanie plików, zmiana uprawnień, a także wiele innych. Pisanie skryptów pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie systemem operacyjnym. Dzięki skryptom można wykonywać powtarzalne czynności w sposób automatyczny, co pozwala na oszczędność czasu i uniknięcie błędów wynikających z ręcznego wykonywania tych samych czynności. Skrypty są również przydatne w procesie diagnostyki i rozwiązywania problemów, ponieważ pozwalają na przyspieszenie i automatyzację niektórych zadań, takich jak przeszukiwanie plików logów czy testowanie sieci.

Diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń

Diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń

Procesy wykrywania i naprawiania problemów związanych z urządzeniami, oprogramowaniem lub systemami. Diagnozowanie uszkodzeń obejmuje identyfikację przyczyny problemu oraz ustalenie, czy uszkodzenie wynika z problemów sprzętowych, programowych lub zewnętrznych czynników. W celu zdiagnozowania problemu można wykorzystać różne narzędzia, w tym testy diagnostyczne, narzędzia do analizy wydajności, narzędzia do przeglądania logów systemowych itp. Usuwanie uszkodzeń polega na naprawieniu uszkodzonego elementu lub oprogramowania, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemu. Naprawa może obejmować wymianę uszkodzonego elementu, instalację aktualizacji systemowych lub oprogramowania, usunięcie szkodliwego oprogramowania lub konfigurację systemu w celu zapobieżenia przyszłym uszkodzeniom. Diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń są kluczowe dla utrzymania stabilności i wydajności systemów, a także zapewnienia bezpieczeństwa danych i urządzeń. W przypadku, gdy nie jest możliwe samodzielne rozwiązanie problemu, można skorzystać z usług specjalistów lub firmy zajmującej się naprawą i konserwacją sprzętu i oprogramowania.

Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

Proces projektowania, instalacji, konfiguracji i zarządzania siecią komputerową, która umożliwia komunikację między urządzeniami w obrębie jednego budynku lub terenu. Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej polega na wyborze odpowiedniego sprzętu sieciowego, takiego jak routery, przełączniki, punkty dostępowe i kable sieciowe oraz na ich instalacji, konfiguracji i testowaniu w celu zapewnienia efektywnej komunikacji między urządzeniami. Po zainstalowaniu sieci, administrator sieci jest odpowiedzialny za jej codzienną eksploatację, w tym monitorowanie wydajności sieci, zarządzanie dostępem użytkowników, aktualizacje oprogramowania, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i danych, a także naprawę i rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić.

Konfiguracja urządzeń lokalnej sieci komputerowej

Konfiguracja urządzeń lokalnej sieci komputerowej

Proces ustawienia właściwych parametrów dla poszczególnych urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki, punkty dostępowe i komputery, aby zapewnić efektywną i stabilną komunikację między nimi. W ramach konfiguracji urządzeń sieciowych administrator sieci musi ustawić m.in. adresy IP, maski podsieci, bramy domyślne, serwery DNS oraz inne parametry sieciowe. Konfiguracja urządzeń sieciowych wymaga też określenia sposobu, w jaki mają być udostępnione zasoby sieciowe, takie jak drukarki, foldery udostępnione, serwery aplikacji itp. Konfiguracja urządzeń lokalnej sieci komputerowej jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci, zapewnienia jej bezpieczeństwa i efektywności. Niewłaściwie skonfigurowane urządzenia sieciowe mogą prowadzić do niestabilnej sieci, zwiększyć ryzyko cyberataków i utrudnić pracę użytkownikom.

Programowanie stron internetowych

Programowanie stron internetowych

Proces tworzenia stron internetowych przy użyciu języków programowania webowych, takich jak HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python i wiele innych. Celem programowania stron internetowych jest zapewnienie interaktywności, funkcjonalności i estetyki dla użytkowników, którzy odwiedzają strony internetowe. W ramach programowania stron internetowych programiści tworzą kod źródłowy stron internetowych, który jest wykonywany przez przeglądarki internetowe. Ten kod źródłowy może zawierać elementy strony internetowej, takie jak nagłówki, treści, obrazy, filmy, formularze i wiele innych, a także instrukcje JavaScript, które pozwalają na tworzenie interaktywnych elementów na stronie. Programowanie stron internetowych obejmuje również tworzenia stron responsywnych, które wyświetlają się poprawnie na różnych urządzeniach, takich jak komputery, tablety i smartfony, a także integrację stron internetowych z różnymi systemami, takimi jak bazy danych, systemy zarządzania treścią i systemy płatności.

Projektowanie i administracja bazami danych

Projektowanie i administracja bazami danych

Procesy związane z zarządzaniem informacjami i danymi w organizacji. Projektowanie baz danych polega na projektowaniu struktury bazy danych, w tym na definiowaniu tabel, pól i relacji między nimi, a także na projektowaniu formularzy i raportów. Administracja baz danych obejmuje zarządzanie bazą danych w czasie rzeczywistym, w tym na monitorowaniu, kopiowaniu zapasowym, przywracaniu, optymalizowaniu, udostępnianiu i kontrolowaniu dostępu do danych. Administratorzy baz danych muszą zapewnić bezpieczeństwo danych, dbać o ich integralność i dostępność, a także zapewnić szybkie i efektywne wykonywanie zapytań i aktualizacji. Projektowanie i administracja baz danych są kluczowe dla organizacji, które przechowują duże ilości danych, takie jak informacje o klientach, dane finansowe, dane sprzedażowe i wiele innych. Poprawne projektowanie i administracja baz danych pozwala na efektywne wykorzystanie danych i ułatwia podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Programowanie aplikacji internetowych

Programowanie aplikacji internetowych

Proces tworzenia aplikacji, które działają na przeglądarkach internetowych, a dostępne są dla użytkowników przez internet. Aplikacje internetowe są często oparte na językach programowania takich jak JavaScript, Python, Ruby, PHP, Java, .NET, i wiele innych. Aplikacje internetowe mogą mieć wiele różnych funkcjonalności, takich jak przetwarzanie płatności online, obsługa poczty elektronicznej, gromadzenie danych z formularzy, integracja z systemami CRM (Customer Relationship Management), dostęp do usług chmurowych, generowanie raportów, zarządzanie treścią, i wiele innych. Programowanie aplikacji internetowych obejmuje tworzenie kodu źródłowego aplikacji, projektowanie interfejsu użytkownika, tworzenie bazy danych i integrację aplikacji z innymi systemami. Aplikacje internetowe są dostępne z dowolnego miejsca na świecie, co pozwala użytkownikom na łatwe i wygodne korzystanie z aplikacji bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerze. Wraz z postępem technologicznym aplikacje internetowe stają się coraz bardziej popularne i mają szerokie zastosowanie w różnych branżach, takich jak e-commerce, finanse, medycyna, edukacja, i wiele innych.

Absolwent szkoły

Jako absolwent technika informatyka w naszej szkole, otrzymujesz solidne podstawy teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dynamicznej branży informatycznej.

Świadectwo maturalne

Otrzymasz świadectwo dojrzałości, które otworzy Ci drogę na wyższe uczelnie.

Dyplom

Uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe INF.02 i INF.03.

Suplement

Otrzymasz suplement ułatwiający podejmowanie pracy w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

Działalność gospodarcza

Będziesz przygotowany/a do założenia własnego serwisu komputerowego lub innej firmy związanej z branżą IT.