a
Centrum Edukacji Zdroje Szczecin

Liceum dla Dorosłych Szczecin


Odkryj Liceum dla Dorosłych Szczecin - elastyczne programy licealne, wykwalifikowana kadra i  inspirujące środowisko edukacyjne w Centrum Edukacji Zdroje. Zdobądź wykształcenie i rozwijaj swoje umiejętności, otwierając nowe możliwości kariery już dziś!

Karta zgłoszeniowa

Dołącz do nas w mediach społecznościowych

Obserwuj nas na innych platformach, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami naszej szkoły!

FAQ szkolne

Odkryj bogatą ofertę edukacyjną w Liceum dla Dorosłych Szczecin! Nasz program skupia się na rozwijaniu praktycznych umiejętności i zdobywaniu wiedzy w różnych dziedzinach. Solidne podstawy teoretyczne oraz inspirujące środowisko nauki wspierają rozwój osobisty i zawodowy uczniów.

Całkowity czas nauki w liceum dla dorosłych w zależności od typu liceum. Liceum ogólnokształcące trwa 4 lata (8 semestrów), podczas gdy liceum skrócone do 3 lat (6 semestrów) jest opcją dla większości uczniów. Warto zaznaczyć, że osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkole I Stopnia mogą skrócić naukę do 3 lat, wybierając III semestr 4-letniego liceum.

Tak, warto. Liceum dla dorosłych oferuje szansę na realizację ambicji, rozwój umiejętności oraz nowe możliwości zawodowe. To miejsce, które wspiera rozwój osobisty i edukacyjny, umożliwiając zdobycie niezbędnych kwalifikacji do dalszej kariery zawodowej lub kontynuacji nauki na poziomie wyższym.

liceum dla dorosłych uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę z różnych przedmiotów, takich jak języki obce, matematyka, historia, nauki społeczne, nauki przyrodnicze i inne. Program nauczania opiera się na ogólnokształcących fundamentach, rozwijając umiejętności poznawcze, krytyczne myślenie, komunikację oraz przygotowanie do studiów lub wejścia na rynek pracy.

Godziny zajęć w liceum dla dorosłych są dostosowane do potrzeb uczniów dorosłych. Istnieją różne opcje, takie jak system zaoczny lub wieczorowy, co pozwala na uczestnictwo w zajęciach poza standardowymi godzinami pracy. Harmonogramy zajęć zależą od konkretnego liceum dla dorosłych i mogą się różnić, ale zazwyczaj są elastyczne, umożliwiając łączenie nauki z innymi obowiązkami życiowymi.

Tak, absolwenci liceum dla dorosłych mogą pracować w różnych zawodach. To ogólne wykształcenie przygotowuje do dalszego rozwoju, zarówno na studiach, jak i na rynku pracy. Posiadanie dyplomu liceum dla dorosłych jest cennym atutem, otwierającym drzwi do różnych ścieżek kariery zawodowej i umożliwiającym zatrudnienie w różnych branżach i instytucjach.

Tak, ukończenie liceum dla dorosłych umożliwia kontynuację nauki na uczelniach wyższych. Świadectwo ukończenia liceum dla dorosłych jest wystarczającym kwalifikatem do rozpoczęcia studiów na poziomie wyższym. To otwiera drzwi do różnorodnych programów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, umożliwiając rozwój edukacyjny i zdobycie wyższego stopnia naukowego.

Absolwent liceum dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Dodatkowo, ma możliwość zdobycia świadectwa dojrzałości przez zdaną maturę. Świadectwo dojrzałości otwiera drogę do studiów wyższych, rozwoju zawodowego i spełnienia życiowych celów. To istotny dokument, otwierający drzwi do wielu możliwości edukacyjnych i zawodowych dla absolwenta liceum dla dorosłych.

W Centrum Edukacji Zdroje opłata za uczestnictwo w studium policealnym, medycznym lub liceum dla dorosłych zależy od konkretnego programu. Kwota opłaty różni się w zależności od kierunku, dlatego sugerujemy kontakt bezpośredni z sekretariatem poprzez telefon lub e-mail, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Nasz zespół jest do dyspozycji i chętnie udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Rekrutacja dla dorosłych w naszej szkole odbywa się poprzez kartę zgłoszeniową lub wizytę w sekretariacie celem załatwienia formalności. Ważne jest, że trwa ona przez cały rok szkolny, a decyduje o niej kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do szybkiego składania dokumentów, co zwiększa szanse na przyjęcie. Nasza szkoła oferuje różnorodne kierunki i elastyczny system kształcenia dopasowany do potrzeb dorosłych uczniów. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś i rozpocznij swoją edukację!
Jeśli masz sugestie dotyczące pytań, które mogłyby być dodane, aby ułatwić wybór własnego profilu/zawodu, prosimy o przesłanie ich na adres e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl. Dziękujemy za zaangażowanie! 😉

Absolwent szkoły

Jako absolwent Liceum dla Dorosłych Szczecin, uzyskujesz solidne podstawy teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w dynamicznym świecie edukacji dla dorosłych.

Świadectwo maturalne

Otrzymasz świadectwo dojrzałości, które otworzy Ci drogę na wyższe uczelnie.