Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Klasa językowo-medialna

Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące

Uczniowie klasy:
• będą realizować podstawę programową w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego (w tym język angielski w kulturze i biznesie), geografii oraz program autorski z języka polskiego i informatyki użytkowej;
• wezmą udział w ogólnopolskim projekcie edukacji medialnej „Lekcja w kinie”;
• będą uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach Kina Pionier w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej;
• będą doskonalić umiejętności tworzenia tekstów własnych, fotografowania, filmowania;
• będą reprezentowali Centrum Edukacji Zdroje w konkursach o charakterze artystycznym (recytatorskich, literackich, fotograficznych, muzycznych, teatralnych);
• zainicjują działalność Szkolnego Klubu Filmowego pod nazwą "Kino Antywirusowe";
• uczestnicząc w warsztatach psychologiczno-społecznych, zdobędą umiejętności z komunikacji interpersonalnej, negocjacji, pracy w zespole i kreatywności;
• wezmą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej.
Ponadto Szkoła proponuje aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym Szczecina: koncerty w Filharmonii Szczecińskiej, przedstawienia w Teatrze Współczesnym, Teatrze Polskim, Teatrze Kameralnym, w Operze. Uczniów o szlachetnych sercach zaprasza do udziału w wolontariacie.

Patronat i współpraca
Patronat nad klasą sprawuje Uniwersytet Szczeciński.

Czas trwania nauki: 4 lata.

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecina dla: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Możesz również po prostu przyjść do sekretariatu, a wszystkie formalności załatwimy na miejscu. Zadzwoń, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Telefon (91) 461 33 03. Wyślij e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl