Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Filmy

Technikum Informatyczne


Technikum Fryzjerskie
Klasy wojskowe CEZ - Technik informatyk i LOTechnikum Informatyczne-wojskowe CEZ

Z życia szkoły