Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Medyczne Studium Policealne

Technik Sterylizacji Medycznej

Technik sterylizacji medycznej zapewnia odpowiednią czystość mikrobiologiczną sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania.

Do zadań technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcji, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie i sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, obsługa sterylizatorów, prowadzenie dokumentacji wykonanych czynności.

Gdzie znajdziesz pracę:

- zakłady opieki zdrowotnej,
- centralne sterylizatornie publiczne,
- gabinety stomatologiczne,
- gabinety kosmetyczne,
- pracownie mikrobiologiczne.

Przedmioty nauczania teoretycznego:
1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
3. Język migowy
4. Język obcy zawodowy w branży medycznej
5. Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
6. Technologia sterylizacji z elementami informatyki
7. Podstawy przedsiębiorczości – prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Przedmioty nauczania praktycznego:
1. Wykonywanie dekontaminacji medycznej
2. Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej
3. Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu kwalifikacji:
Świadectwo potwierdzające kwalifikację: WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
oraz dyplom w zawodzie TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !