Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Studium Policealne

Technik Ochrony Fizycznej

Absolwent zna zagadnienia związane:
- z zapewnieniem bezpieczeństwa życia, zdrowia
i nietykalności osobistej,
- z samoobroną oraz pierwszą pomocą przedlekarską,
- ze środkami przymusu
oraz zabezpieczenia technicznego.

Technikum, Liceum, Studium, Technik Ochrony Fizycznej
Technikum, Liceum, Studium, Technik Ochrony Fizycznej
Technikum, Liceum, Studium, Technik Ochrony Fizycznej

Absolwent potrafi:
- skutecznie zapobiegać przestępstwom,
- posługiwać się bronią palną,
- pracować samodzielnie i w grupie w zakresie ochrony.

Absolwent otrzymuje dyplom i tytuł
Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Technikum, Liceum, Studium, Technik Ochrony Fizycznej
Technikum, Liceum, Studium, Technik Ochrony Fizycznej
Technikum, Liceum, Studium, Technik Ochrony Fizycznej

Czas trwania nauki: 4 semestry (2 lata)

Przedmioty:
- Podstawy prawne wykonywania zadań
ochrony osób i mienia
- Psychologia i psychopatologia
- Socjologia
- Etyka
- Zarys wiedzy o gospodarce
- Medycyna sądowa
- Kryminologia i kryminalistyka
- Terroryzm
- Prawoznawstwo
- Prawo pracy
- Prawo konstytucyjne
- Prawo cywilne i prawo cywilne procesowe
- Prawo wykroczeń
- Prawo karne i proces karny
- Prawo handlowe
- Prawo administracyjne
- Organizacja i taktyka działań ochrony osób i mienia
- Ochrona osób
- Ochrona mienia
- Konwojowanie
- Techniczne zabezpieczenie mienia
- Wyszkolenie strzeleckie
- Pierwsza pomoc przedlekarska
- Samoobrona
- Techniki interwencyjne
- Zarys problematyki detektywistycznej
- Anatomia i fizjologia

Firmy, w których nasi absolwenci znaleźli pracę:
- firmy ochrony osób i mienia

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !