Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Studium Policealne

Technik Obsługi Turystycznej

Absolwent zna zagadnienia związane:
- z najnowszymi technikami informacji i rezerwacji turystycznej,
- z ekonomią, prawem i informatyką w firmach turystycznych,
- z turystyką w skali lokalnej i międzynarodowej

Absolwent potrafi:
- przygotować oferty i kalkulacje imprez turystycznych,
- dobierać podwykonawców imprez turystycznych,
- zorganizować i prowadzić pracę biura turystycznego

Absolwent otrzymuje dyplom i tytuł
Technik Obsługi Turystycznej

Umożliwiamy zdobycie uprawnień
przewodnika i pilota wycieczek.

Czas trwania nauki: 4 semestry (2 lata)

Przedmioty:
- Język angielski
- Obsługa ruchu turystycznego
- Podstawy ekonomiczne i prawne
- Organizacja turystyki
- Geografia turystyczna
- Technika pracy biurowej
- Język niemiecki
- Podstawy rachunkowości i finansów
- Marketing w turystyce
- Zajęcia praktyczne

Firmy, w których nasi absolwenci znaleźli pracę:
- Biura podróży
- Agencje turystyczne
- Ośrodki informacji turystycznej
- Domy wczasowe
- Urzędy administracji państwowej

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !