Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Studium Policealne

Technik Informatyk

Po skończeniu szkoły absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:
- przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
- użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
- naprawa komputera osobistego
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami:
- projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
- konfigurowanie urządzeń sieciowych
- administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:
- tworzenie stron internetowych
- tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
- tworzenie aplikacji internetowych

Firmy, w których nasi absolwenci znaleźli pracę, to m.in.:
- Prokom Software S.A.
- Computerland S.A.
- Urząd Miejski w Szczecinie
- Urząd Wojewódzki w Szczecinie
- Policja
- Bank Pekao S.A.
- Bank WBK S.A.

Przedmioty nauczania teoretycznego:
1. Systemy operacyjne
2. Urządzenia techniki komputerowej
3. Sieci komputerowe
4. Witryny i aplikacje internetowe
5. Systemy baz danych
6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej
7. Język angielski zawodowy w branży informatycznej
8. Podstawy przedsiębiorczości – prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Przedmioty nauczania praktycznego:
1. Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
2. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
3. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
4. Administracja bazami danych
5. Programowanie aplikacji internetowych

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (160 godzin)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego:
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Na podstawie trzech świadectw potwierdzających kwalifikację - dyplom technika informatyka.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !