Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Fryzjer, Technik Usług Fryzjerskich

Technikum, Liceum, Studium, Technik Usług Fryzjerskich, Studium Policealne Szczecin, Dla Dorosłych, Fryzjer
Technikum, Liceum, Studium, Technik Usług Fryzjerskich, Studium Policealne Szczecin, Dla Dorosłych, Fryzjer
Technikum, Liceum, Studium, Technik Usług Fryzjerskich, Studium Policealne Szczecin, Dla Dorosłych, Fryzjer
Technikum, Liceum, Studium, Technik Usług Fryzjerskich, Studium Policealne Szczecin, Dla Dorosłych, Fryzjer
Technikum, Liceum, Studium, Technik Usług Fryzjerskich, Studium Policealne Szczecin, Dla Dorosłych, Fryzjer

Patronaty i współpraca
- Klasa patronacka firmy Montibello
- Współpraca z Grupą POLWELL
- Współpraca z producentami profesjonalnych kosmetyków fryzjerskich: Artego, Kemon, Goldwell, Joanna, Leo, Mila
- Współpraca z czasopismami kreatywnego fryzjera: "Fale, Loki, Koki" i "Świat fryzjerstwa"
- Współpraca z Sieradzkim Domem Kultury
- Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Szczecinie

UWAGA!
Od września 2012 dyplomy technika usług fryzjerskich można uzyskać tylko po ukończeniu KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

Słuchaczom Centrum Edukacji Zdroje proponujemy etapami zdobycie zawodu technika usług fryzjerskich. Umożliwią one uzyskanie zawodu i tytułu technika usług fryzjerskich już po 2 latach, a więc w takim samym czasie jak w Policealnym Studium Zawodowym.

Do kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą przystępować osoby niezależnie od poziomu wykształcenia.

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze uzyskują ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu w danej kwalifikacji, na podstawie którego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację.
Po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje się ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację.
Uzyskanie DYPLOMU: fryzjer i technik usług fryzjerskich zależy od poziomu wykształcenia.

I ETAP (1 kwalifikacja): WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH
Wymagania: Każda osoba, która skończyła 18 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła gimnazjum i kontynuuje naukę.
Czas trwania: 1,5 roku (istnieje możliwość skrócenia nauki)
Forma kształcenia: zaoczna (zjazdy weekendowe)
Cele kształcenia:
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
- strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
- zmiana koloru włosów
- wykonywanie stylizacji fryzur

Po ukończeniu kwalifikacji WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH słuchacz otrzymuje:
- ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji: wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
- ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację, po zdaniu egzaminu zawodowego. - DYPLOM w zawodzie: FRYZJER – w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego.

II ETAP (2 kwalifikacja): PROJEKTOWANIE FRYZUR
Wymagania: Ukończona pierwsza kwalifikacja w Centrum Edukacji Zdroje
Czas trwania: 0,5 roku (istnieje możliwość skrócenia nauki)
Forma kształcenia: zaoczna (zjazdy weekendowe)
Cele kształcenia:
- wykonywanie projektów fryzur

Po ukończeniu kwalifikacji PROJEKTOWANIE FRYZUR słuchacz otrzymuje:
- ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji: projektowanie fryzur
- ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację, po zdaniu egzaminu zawodowego
- DYPLOM w zawodzie: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, absolwent kursu otrzymuje w przypadku spełnienia następujących kryteriów:
- otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikację: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
- otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikację: Projektowanie fryzur
- posiada wykształcenie średnie.

W ramach kursu: obowiązuje praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni w Centrum Edukacji Zdroje (według harmonogramu)

WARUNKI PRZYJĘCIA:
- kwestionariusz osobowy (druki w sekretariacie)
- umowa o naukę
- świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej)
- 2 podpisane fotografie
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie fryzjera wydane przez lekarza medycyny pracy
- we wrześniu: aktualna pracownicza książeczka zdrowia do badań sanitarno-epidemiologicznych

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ W SEKRETARIACIE SZKOŁY. ZAPRASZAMY!

Technikum, Liceum, Studium, Technik Usług Fryzjerskich, Studium Policealne Szczecin, Dla Dorosłych, Fryzjer
Technikum, Liceum, Studium, Technik Usług Fryzjerskich, Studium Policealne Szczecin, Dla Dorosłych, Fryzjer
Technikum, Liceum, Studium, Technik Usług Fryzjerskich, Studium Policealne Szczecin, Dla Dorosłych, Fryzjer

Kwalifikacja: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
W ramach kursu słuchacz nabędzie umiejętności i wiadomości w zakresie:
- Bezpieczeństwa i higieny pracy
- Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
- Języka obcego ukierunkowanego zawodowo – JĘZYK NIEMIECKI
- Kompetencji personalnych i społecznych
- Podstaw fryzjerstwa - cz.1

Sporządzanie szkiców i rysunków fryzur, sporządzanie rysunków fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia, rozróżnianie typów budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych, rozpoznawanie rodzajów włosów ludzkich oraz określanie ich właściwości, charakteryzowanie budowy i fizjologii włosów, rozpoznawanie uszkodzenia włosów, charakteryzowanie budowy i funkcji skóry, rozróżnianie zmian chorobowych na skórze głowy, charakteryzowanie preparatów stosowanych do zabiegów fryzjerskich, rozpoznawanie sprzętu stosowanego do wykonywania zabiegów fryzjerskich, rozpoznawanie preparatów do wykonywania zabiegów fryzjerskich, określanie wyposażenie salonu fryzjerskiego, stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

- Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
Ocena stanu włosów i skóry głowy, dobieranie metod i technik pielęgnacji włosów i skóry głowy, organizowanie stanowiska fryzjerskiego do planowego zabiegu fryzjerskiego, określanie wpływu preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy, dobieranie preparatów do pielęgnacji włosów i skóry głowy, wykonywanie czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry głowy, udzielanie porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów.

- Strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania
Określanie indywidualne cechy urody klienta, przeprowadzanie rozmowy konsultacyjnej z klientem, dobieranie technik, metod i sposobów strzyżenia włosów, dobieranie sprzętu fryzjerskiego do wykonywania zabiegów strzyżenia, przestrzeganie zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury, ustalanie etapów strzyżenia, wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych, wykonywanie strzyżenia zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta, określanie przeciwwskazań do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów, określanie etapów ondulowania i prostowania chemicznego włosów, dobieranie technik ondulowania i prostowania chemicznego włosów, dobieranie preparatów fryzjerskich do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego, wykonywanie zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego, określanie sposobów korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów, dobieranie preparatów do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich, wykonywanie fryzur okolicznościowych, określanie przeciwwskazań do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów, wykonywanie zagęszczania i przedłużania włosów.

- Zmiany koloru włosów
Określanie metod i technik rozjaśniania i koloryzacji włosów, określanie wpływu zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów, dobieranie preparatów fryzjerskich do rozjaśniania i koloryzacji włosów, dobieranie koloru włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta, dobieranie technik rozjaśniania i koloryzacji włosów, sporządzanie mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów, wykonywanie zabiegów koloryzacji i rozjaśniania włosów, wykonywanie korekty koloru.

Kwalifikacja: Projektowanie fryzur
W ramach kursu słuchacz nabędzie umiejętności i wiadomości w zakresie:
- Organizacji małych zespołów
- Podstaw fryzjerstwa – cz.2

Charakteryzowanie stylów fryzur minionych epok, charakteryzowanie współczesnych stylów i rodzajów fryzur, przestrzeganie zasad projektowania fryzur, charakteryzowanie palet kolorystycznych stosowanych we fryzjerstwie, posługiwanie się dokumentacją techniczną, sporządzanie kalkulacji kosztów świadczonych usług, stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

- Wykonywania projektów fryzur
Dokonywanie analizy wyglądu klienta, prowadzenie rozmowy konsultacyjnej z klientem, udzielanie klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury, projektowanie zestawienia kolorystycznego we fryzurze, dobieranie proporcji poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy, szkicowanie fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i światłocienia, stosowanie specjalistycznych programów komputerowych do projektowania fryzur, projektowania różnego rodzaje fryzur, dobieranie dodatków fryzjerskich.

- Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
Wykonywanie rysunków fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania, wykonywanie rysunków instruktażowych fryzur, przestrzeganie zasad skalowania fryzury i jej fragmentów, dobieranie stylów fryzur z wykorzystaniem programów komputerowych, projektowanie fryzur damskich i męskich, prezentowanie projektów fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych, sporządzanie portfolio projektów fryzur, planowanie działania marketingowe.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !