Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Studium Policealne

Florysta

Profil absolwenta:
Absolwent w zawodzie florysta przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych,
 • aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni,
 • prowadzenia sprzedaży roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych,
 • wykonywania usług florystycznych.

Policealna szkoła w zawodzie florysty przygotowuje specjalistów do tworzenia kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych.

Floryści znajdą pracę:

 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • własne kwiaciarnie i pracownie,
 • praca w kwiaciarni, firmach florystycznych, firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz,
 • prace dekoratorskie podczas imprez targowych i wystawienniczych, plenerze, hotelu, kościele itp.

Kandydat na słuchacza kierunku florysta powinien charakteryzować się:

 • kreatywnością,
 • dokładnością,
 • cierpliwością,
 • wrażliwością na piękno,
 • powinien posiadać uzdolnienia oraz wyobraźnię artystyczną oraz przestrzenną oraz mieć rozwinięte zdolności manualne, a także twórcze myślenie niezbędne do rysowania i projektowania kompozycji.

Wymagana jest umiejętność rozróżniania barw, wrażliwość węchowa i koncentracja uwagi.

Florysta powinien charakteryzować się dobrą sprawnością manualną, prawidłową koncentracją wzrokowo–ruchową.

Codzienne kontakty z klientami wymagają od niego także dobrej sprawności narządu słuchu i wzroku oraz wysokiej kultury osobistej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego: świadectwo potwierdzające kwalifikacje: „Wykonywanie kompozycji florystycznych”.

Na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectwo ukończenia szkoły policealnej – dyplom – florysty.

Czas trwania nauki: 2 semestry (1 rok)

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie – 160 godzin

Przedmioty nauczania teoretycznego:

 • Materiałoznawstwo roślinne
 • Materiałoznawstwo nieroślinne
 • Kulturowe podstawy florystyki
 • Środki wyrazu twórczego
 • Kompozycje florystyczne
 • Przedsiębiorstwo florystyczne
 • Język obcy we florystyce
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

Przedmioty nauczania praktycznego:

 • Wykonywanie kompozycji florystycznych

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !