Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Medyczne Studium Policealne

Opiekunka Dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokojenie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Gdzie znajdziesz pracę:

- żłobki, przedszkola,
- domy dziecka,
- sanatoria,
- oddziały szpitalne,
- placówki opiekuńcze,
- w charakterze niani.

Przedmioty nauczania teoretycznego:
1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
2. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
4. Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
5. Język migowy
6. Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
7. Podstawy przedsiębiorczości – prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Przedmioty nauczania praktycznego:
1. Pielęgnacja i wychowanie dziecka
2. Opieka nad dzieckiem
3. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu kwalifikacji:
Świadectwo potwierdzające kwalifikację: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA
oraz dyplom w zawodzie OPIEKUNKA DZIECIĘCA.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !