Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Medyczne Studium Policealne

Asystentka Stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki stomatologicznej w Polsce dotyczą głównie: asystowaniu lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka stomatologiczna porządkuje stanowiska pracy w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed – i po zabiegowe. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią technik dentystycznych.

Gdzie znajdziesz pracę:

- gabinety dentystyczne,
- kliniki stomatologiczne,
- poradnie stomatologiczne.

Przedmioty nauczania teoretycznego:
1. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
2. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
3. Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
4. Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
5. Język obcy w stomatologii
6. Język migowy
7. Podstawy przedsiębiorczości – prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Przedmioty nauczania praktycznego:
1. Asystowanie lekarzowi dentyście
2. Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
3. Komunikacja w gabinecie stomatologicznym

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu kwalifikacji:
Świadectwo potwierdzające kwalifikację: ASYSTOWANIE LEKARZOWI DENTYŚCIE I UTRZYMANIE GABINETU W GOTOWOŚCI DO PRACY
oraz dyplom w zawodzie ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !