Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Liceum dla Dorosłych (od 0 zł)

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie

Po Zasadniczej Szkole Zawodowej
System: zaoczny, wieczorowy

Czas trwania nauki: 6 semestrów (3 lata) - osoby po Zasadniczej Szkole Zawodowej i Branżowej Szkole I Stopnia zapisują się na III semestr 4-letniego Liceum - w efekcie nauka dla nich trwa 3 lata.

Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające

Oferujemy swoim słuchaczom:
- zajęcia w formie wykładów
- przystąpienie do matury
- stałe, niskie czesne
- przyjęcie bez egzaminów wstępnych

Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające

Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym:
- Język polski
- Język obcy nowożytny
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Podstawy przedsiębiorczości
- Geografia
- Biologia
- Chemia
- Fizyka
- Matematyka
- Informatyka

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !