Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Liceum dla Dorosłych (od 0 zł)

Liceum Ogólnokształcące 4-letnie

Po Szkole Podstawowej
System: zaoczny, wieczorowy

Czas trwania nauki: 8 semestrów (4 lata)

Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące

Oferujemy swoim słuchaczom:
- zajęcia w formie wykładów
- przystąpienie do matury
- stałe, niskie czesne
- przyjęcie bez egzaminów wstępnych

Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym:
- Język polski
- Język obcy nowożytny
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Podstawy przedsiębiorczości
- Geografia
- Biologia
- Chemia
- Fizyka
- Matematyka
- Informatyka

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !