Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Kursy

Kurs na kierownika wypoczynku
Trwają zapisy na KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU.

Warunki uczestnictwa:
- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (posiadanie świadectwa maturalnego nie jest konieczne) lub być czynnym instruktorem harcerstwa w stopniu co najmniej przewodnika, pełniącym funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie,
- ukończone 18 lat,
- posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat. Warunek ten, nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.
Cel kursu: nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wydawane dokumenty: uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku.
Czas trwania: 10 godz.
Cena: uzależniona od liczebności grupy.

Wychowawcy kolonijnego
Jakie warunki musisz spełniać aby rozpocząć kurs:
- ukończone 18 lat,
- posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
- niekaralność.

Pedagogiczne - dla nauczycieli:
- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
- kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
- kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Nie zwklekaj i zarezerwuj miejsce przez stronę internetową już teraz.

SZKOŁA WIZAŻU I STYLIZACJI
Centrum Edukacji ZDROJE zaprasza do SZKOŁY WIZAŻU I STYLIZACJI. Zapraszamy zarówno osoby, które z makijażem nie miały dotychczas kontaktu, jak i takie, które chcą w gruntowny i nowoczesny sposób uporządkować swoje wiadomości zdobyte w innych ośrodkach. Profesjonalni styliści i makijażyści pomogą usystematyzować Twoją wiedzę oraz przekażą Ci wszystkie istotne informacje, w jaki sposób kreować wizerunek – swój i innych osób. Gwarantujemy wszystkim naszym absolwentom zdobycie pełnego warsztatu oraz czeladniczy dyplom państwowy uprawniający do wykonywania zawodu.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
- Bhp w zawodzie wizażysty
- Makijaże użytkowe
- Makijaże fantazyjne
- Techniki w makijażu
- Stylizacja postaci
- Trendy i historia mody
- Kosmetyka skóry wraz z henną
- Podstawy fryzjerstwa
- Fotografia
- Kontakt z klientem

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Centrum Edukacji ZDROJE prowadzi edukację w systemie zaocznym. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele. Zajęcia w szkole obejmują pełen program tematyki wizażu, stylizacji a także podstawowy materiał z zakresu charakteryzacji i fryzjerstwa. Słuchacze naszej szkoły zobowiązani są do zaliczenia poszczególnych przedmiotów , wykonania wymaganej liczby makijaży, przygotowania wskazanych referatów i opracowań. Zaliczenie roku następuje poprzez wykonanie i obronę pracy dyplomowej (samodzielne przygotowanie klientki), zdanie egzaminu wewnętrznego i zaliczenie wymaganych prac (referaty, prace międzysemestralne). Przewidziany jest egzamin czeladniczy wliczony w cenę miesięcznego czesnego. Egzamin ten jest przeprowadzany przez Izbę Rzemieślniczą i jest egzaminem Państwowym.

ZAPEWNIAMY
- 260 godzin lekcyjnych podczas dwóch semestrów
- wykwalifikowaną kadrę nauczycielską z wieloletnim doświadczeniem w branży
- dostęp do kosmetyków i akcesoriów
- dyplom ukończenia szkoły i zaświadczenie MEN
- egzamin czeladniczy

KOSZT NAUKI
czesne miesięczne – informacja w sekretariacie szkoły, tel. 91 461 33 03

Warunki przyjęcia:
- Świadectwo ukończenia szkoły – średniej, gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
- Dwa zdjęcia (jedno do dyplomu czeladniczego)
- Umowa – wymagany dowód osobisty

Maturalne
U nas możesz zapisać się na kurs maturalny z poszczególnych przedmiotów (język polski, angielski, rosyjski, niemiecki, matematyka, wos, historia, biologia, fizyka, geografia, chemia, informatyka).

Na licencję pracownika ochrony fizycznej
U nas przygotujesz się do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia i II stopnia.

Komputerowe
U nas nauczysz się obsługi komputera, programów finansowo-księgowych, pakietów graficznych.

Fryzjerskie
U nas nauczysz się wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie.

Językowe
U nas nauczysz się języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Kosmetyczne
U nas nauczysz się wykonywać w pełnym zakresie usługi kosmetyczne i pielęgnacyjne.

Księgowe
U nas nauczysz się sporządzać sprawozdania, bilanse, prawidłowo interpretować prawo podatkowe.


Zarezerwuj miejsce

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.

Wszelkich informacji udziela sekretariat CEZ (ul. Jabłoniowa 15, Szczecin, tel. 91 461 33 03).