Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Aktualności szkół dla dorosłych

18-09-2021

Plan lekcji na 18-19.9.2021

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

01-09-2021

Terminy zjazdów w 2021/2022 (semestr jesienny)

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

02-08-2021

Nabór 2021/2022 trwa Zapraszamy do szkół policealnych:
rocznych - opiekun medyczny,
dwuletnich - technik masażysta,
technik administracji,
technik usług kosmetycznych,
technik usług fryzjerskich (kwalifikacyjny kurs zawodowy)
oraz do liceum dla dorosłych - w systemie zaocznym i wieczorowym.

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

16-07-2021

Śp. mgr ANNA PACZYŃSKA Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 15.07.2021 odeszła od nas
śp. mgr ANNA PACZYŃSKA. Polonista, pedagog, wspaniały człowiek.
Msza święta w intencji p. Anny Paczyńskiej odbędze się 20.07.2021 o godz. 13:00.

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

05-06-2021

Plan lekcji na 5.6.2021 Plan na 5-6 czerwca 2021. Liceum, Technik masażysta, Technik usług fryzjerskich- sobota i niedziela zajęcia w szkole. Opiekun medyczny - niedziela zajęcia w szkole. Do zobaczenia!


Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

22-05-2021

Plan lekcji na 22.5.2021 Plan lekcji na 22-23.5.2021 r. Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta - niedziela zajęcia w szkole.


Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

08-05-2021

Plan lekcji na 8-9.5.2021 Plan na 8-9 maja 2021 r.
Liceum, TUK, TUF - zajęcia zdane na platformie Teams.
Technik masażysta - zjazd 15-16 maja.
Opiekun Medyczny - niedziela zajęcia w szkole.


Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

30-04-2021

Harmonogram matur 4-6.5.2021

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

29-04-2021

Informacje dla maturzystów 1. Maturzyści
Poniżej link do komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których możecie korzystać na egzaminie maturalnym w 2021 roku.
https://www.oke.poznan.pl

2. Maturzyści
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m).
10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową).
11.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca.
13. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
14. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.
15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
16. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

24-04-2021

Plan lekcji na 24-25.4.2021 Plan lekcji na 24-25.4.2021 r. Liceum, Technik Usług Kosmetycznych - zajęcia zdalne.


Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

27-03-2021

Plan lekcji na 27-28.3.2021 Plan lekcji na 27-28.3.2021 r. Wszystkie zajęcia (sobota i niedziela) odbywają się zdalnie na platformie Microsoft Teams.


Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

20-03-2021

Plan lekcji na 20-21.3.2021 Plan lekcji na 20-21.3.2021 r.


Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

19-03-2021

Książka naszego absolwenta Mariusza Kurca! Już wkrótce książka naszego absolwenta Mariusza Kurca! Wspieramy, gratulujemy! Książka już w przedsprzedaży – zachęcamy.
www.kurc.pl
wydawnictwo.kadruk.pl

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

06-03-2021

Plan lekcji na 6-7.3.2021 Plan lekcji na 6-7.3.2021 r.
Technik masażysta- sobota, niedziela zajęcia w szkole.
Opiekun medyczny- sobota zajęcia w szkole.
Technik usług kosmetycznych- niedziela zajęcia w szkole.

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

20-02-2021

Plan lekcji na 20-21.2.2021 Plan lekcji na 20-21.2.2021 r.
Technik masażysta - sobota, niedziela zajęcia w szkole
Opiekun medyczny, Technik usług kosmetycznych - niedziela zajęcia w szkole


Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

06-02-2021

Plan lekcji na 6-7 luty 2021 Plan lekcji na 6-7 luty 2021 r.
W czasie zjazdu przewidziana jest dla Państwa sesja poprawkowa.
Opiekun Medyczny oraz Technik masażysta - w niedziele zajęcia stacjonarne w szkole.
Powodzenia!

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

16-01-2021

Plan lekcji na 16-17 stycznia 2021 Plan na 16-17 stycznia 2021 r.!
Zajęcia stacjonarne w szkole:
- Technik Usług Fryzjerskich - sobota
- Technik masażysta - niedziela
- Opiekun Medyczny - niedziela


Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

09-01-2021

Terminy zjazdów semestr wiosenny Terminy zjazdów w semestrze wiosennym 2020/2021.

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

09-01-2021

Plan lekcji na 9-10 stycznia 2021 Plan zajęć na 9-10 stycznia 2021 dla Liceum Ogólnokształcącego oraz Studium Policealnego.

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

30-12-2020

Życzymy spełnienia noworocznych życzeń Szanowni Państwo,
z okazji zbliżającego się Nowego Roku, życzymy spełnienia noworocznych życzeń, wielu sukcesów oraz wytrwałości.
Mamy nadzieję również, że będziemy mogli się spotkać wszyscy w szkole.
Jednocześnie przypominamy, że następny zjazd według harmonogramu został zaplanowany na 9-10 stycznia 2021. Prosimy o śledzenie komunikatów-plan pojawi się po nowym roku.

24-12-2020

Życzenia świąteczne

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

19-12-2020

Plan zajęć na 19-20 grudnia 2020 Szanowni państwo, poniżej plan na najbliższy zjazd. Zajęcia dla OM,TUF (sobota, niedziela) oraz TM 1,2 (niedziela) odbywają się stacjonarnie. Prosimy o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa oraz potwierdzenie swojej obecności do piątku do godziny 11:00 na adres e-mail sekretariatu. :)

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

05-12-2020

Plan lekcji Plan zajęć na 5-6.12.2020 dla Liceum Ogólnokształcącego oraz Studium Policealnego. OPIEKUN MEDYCZNY: zajęcia w niedziele odbywają się stacjonarnie w szkole

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

28-11-2020

Plan lekcji Plan zajęć na 28-29 listopada 2020 dla Studium Policealnego.

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

21-11-2020

Plan lekcji Plan zajęć na 21-22 listopada 2020 dla Liceum Ogólnokształcącego oraz Studium Policealnego (aktualizacja dla TK).

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

06-11-2020

Plan lekcji Plan zajęć na 7-8 listopada 2020 dla Liceum Ogólnokształcącego oraz Studium Policealnego (aktualizacja 6.11.2020).

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

23-10-2020

Zajęcia zdalne od jutra (24.10) Szanowni Państwo!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zawieszone zostają na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne od 24 października (sobota). W związku z tym zjazd zaplanowany na weekend odbędzie się w formie zdalnej według wcześniej zamieszczonego na stronie internetowej planu. Zajęcia będą odbywały się przy pomocy platformy Microsoft Teams 365.

Więcej informacji na stronie MEN.

22-10-2020

Plan lekcji Plan zajęć na 24-25 października 2020 dla Liceum Ogólnokształcącego oraz Studium Policealnego. Uwaga masażyści rok 1 i 2! W sobotę w ramach zajęć z Pracowni Masażu spotykacie się o godz. 8:00 przy wejściu głównym basenu Floating Arena przy Ulicy Wąskiej 16. Zabierzcie ze sobą krótkie spodenki sportowe, koszulkę i klapki."

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

19-10-2020

Uwaga słuchacze Liceum dla Dorosłych i Studium Policealnego Osoby, które nie odebrały jeszcze loginów i haseł do konta na platformie Microsoft Teams 365, proszone są o kontakt mailowy z sekretariatem.

09-10-2020

Plan lekcji Plan zajęć na 10-11 października 2020 dla Liceum Ogólnokształcącego oraz Studium Policealnego.

Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

Więcej zdjęć w naszej galerii.

26-09-2020

Rozpoczęcie roku 2020/2021 26 IX 2020 r. (sobota) - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego.

Studium Policealne:
1 rok - godz. 10.00
2 rok - godz. 8.30
TUK II- godz. 9.20

Liceum Ogólnokształcące:
1 i 2 klasa - godz. 11.00
3 klasy - godz. 8.30

więcej »