Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Typy szkół

Liceum

Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)
system: dzienny

Liceum Ogólnokształcące 2-letnie
(dla dorosłych, od 0 zł)

po Zasadniczej Szkole Zawodowej
system: zaoczny, wieczorowy

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
(dla dorosłych, od 0 zł)

po Gimnazjum i Szkole Podstawowej
system: zaoczny, wieczorowy

Technikum Zawodowe

Technikum Informatyczne (dla młodzieży)
System: dzienny

Technikum Informatyczne (dla młodzieży)
profil Wojskowy z j. angielskim

System: dzienny

Technikum Fryzjerskie (dla młodzieży)
System: dzienny
Studium policealne

Technik Informatyk
Technik Usług Kosmetycznych
Technik Ochrony Osób i Mienia
Technik Rachunkowości
Technik Administracji
Opiekunka Środowiskowa
Technik Logistyki
Technik Architektury Krajobrazu

Medyczne Studium Policealne

Technik Masażysta
Opiekun Medyczny
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Opiekunka Dziecięca
Technik Sterylizacji Medycznej
Asystentka Stomatologiczna

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Hotelarstwo
Obsługa Turystyczna
Hodowca koni
Fryzjer
Spedycja

Kursy

Maturalne
Stylizacji i wizażu
Pracownika ochrony fizycznej
Komputerowe
Fryzjerskie
Językowe
Kosmetyczne
Księgowe

Pedagogiczne - dla nauczycieli:
- instruktorów praktycznej nauki zawodu
- teoretycznych przedmiotów zawodowych
- praktycznej nauki zawodu
- kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci