Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Technikum Zawodowe dla Młodzieży

Technikum Informatyczne (dzienne)

Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
BRĄZOWA SZKOŁA 2018 - Znak jakości. Jesteśmy wśród najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018. Wysoka zdawalności matur i egzaminów zawodowych - 4 miejsce w Szczecinie.
Kryteria rankingu:
- wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych;
- wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych;
- wyniki egzaminów zawodowych.

Szkoła posiada Certyfikat Jakości KFON.

Dlaczego warto uczyć się w CEZ?
Znak jakości - BRĄZOWA SZKOŁA 2018 - dzięki wysokiej zdawalności matur i egzaminów zawodowych. Technikum Informatyczne jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018. Jesteśmy wśród 3 najlepszych Techników Informatycznych w Szczecinie.
Wysoka zdawalność matur i egzaminów zawodowych;
Otrzymujemy dwa dyplomy (maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim i angielskim);
Nasi uczniowie to:
- stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
- stypendyści Prezydenta Miasta Szczecin,
- laureaci prestiżowych konkursów (Konkurs Naukowy E(X)PLORY, Mój Zawód – Moja Pasja, Interaktywny Produkt IT, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości);
Multimedialne pracownie komputerowe z indywidualnymi stanowiskami pracy dla każdego ucznia w tym laboratorium informatyczne do zajęć praktycznych;
Praktyki w renomowanych szczecińskich firmach IT;

Partnerzy
Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego
Akademia Morska
Technopark Pomerania
Akademia Cisco
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Patronaty
- 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie;
- Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie;
- Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;
- Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Program kształcenia opracowany został na podstawie programu szkolenia w Siłach Zbrojnych RP, obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu:
- regulaminów: ogólnego, musztry, działań taktycznych,
- obrony przeciwchemicznej,
- szkolenia saperskiego,
- łączności,
- wychowania fizycznego i sportu,
- ceremoniału wojskowego.

Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wojskowego.

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecina dla: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.

Podanie dla kandydatów po Szkole podstawowej do Liceum lub Technikum.

Rekrutacja 2020/2021

Możesz również po prostu przyjść do sekretariatu, a wszystkie formalności załatwimy na miejscu. Zadzwoń, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Telefon (91) 461 33 03. Wyślij e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl

Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne

Absolwent zna zagadnienia związane:
- z systemami operacyjnymi,
- z bazami danych,
- z programowaniem w językach obiektowych

Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne

Absolwent potrafi:
- administrować sieci komputerowe,
- pisać aplikacje w języku Java, C++,
- przygotowywać prezentacje multimedialne.

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty:
- Język polski
- Język angielski
- Język niemiecki
- Wiedza o kulturze
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Podstawy przedsiębiorczości
- Geografia
- Biologia
- Chemia
- Fizyka
- Matematyka
- Informatyka
- Wychowanie fizyczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
- Systemy operacyjne
- Urządzenia techniki komputerowej
- Sieci komputerowe
- Witryny i aplikacje internetowe
- Systemy baz danych
- Działalność gospodarcza w branży informatycznej
- Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
- Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
- Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
- Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
- Administracja bazami danych
- Programowanie aplikacji internetowych

Kwalifikacje:
K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)
K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Egzamin potwierdzający:
- pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy II.
- drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
- trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

Praktyki:
minimalny wymiar praktyk: 4 tygodnie/160 godzin - w klasie III