Technikum w CEZ wśród najlepszych w Szczecinie – Ranking Perspektyw 2017                   Zobacz również film o naszej szkole!

Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Technikum Zawodowe dla Młodzieży

Technikum Informatyczne (dzienne)

Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne

Patronaty i współpraca
- 5 Pułk Inżynieryjny im. gen. I. Pradzynskiego w Szczecinie
- Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej (Umowa)
- współpraca ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym
- współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecina dla Technikum.

Pobierz również podanie do Technikum i zapoznaj się z zasadami rekrutacji.

Możesz również po prostu przyjść do sekretariatu, a wszystkie formalności załatwimy na miejscu. Zadzwoń, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Telefon (91) 461 33 03. Wyślij e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl

Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne

Absolwent zna zagadnienia związane:
- z systemami operacyjnymi,
- z bazami danych,
- z programowaniem w językach obiektowych

Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne

Absolwent potrafi:
- administrować sieci komputerowe,
- pisać aplikacje w języku Java, C++,
- przygotowywać prezentacje multimedialne.

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty:
- Język polski
- Język angielski
- Język niemiecki
- Wiedza o kulturze
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Podstawy przedsiębiorczości
- Geografia
- Biologia
- Chemia
- Fizyka
- Matematyka
- Informatyka
- Wychowanie fizyczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
- Systemy operacyjne
- Urządzenia techniki komputerowej
- Sieci komputerowe
- Witryny i aplikacje internetowe
- Systemy baz danych
- Działalność gospodarcza w branży informatycznej
- Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
- Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
- Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
- Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
- Administracja bazami danych
- Programowanie aplikacji internetowych

Kwalifikacje:
K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)
K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Egzamin potwierdzający:
- pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy II.
- drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
- trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

Praktyki:
minimalny wymiar praktyk: 4 tygodnie/160 godzin - w klasie III