Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Liceum dla Młodzieży

Liceum Ogólnokształcące (dzienne)

Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące

Patronaty i współpraca
- Patronat naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecinskiego (Umowa)
- 5 Pułk Inżynieryjny im. gen. I. Pradzynskiego w Szczecinie
- Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej (Umowa)
- współpraca z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie
- współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych oddział w Szczecinie

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecina dla Liceum Ogólnokształcącego.

Pobierz również podanie do Liceum i zapoznaj się z zasadami rekrutacji.

Możesz również po prostu przyjść do sekretariatu, a wszystkie formalności załatwimy na miejscu. Zadzwoń, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Telefon (91) 461 33 03. Wyślij e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl

Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty:
- Język polski
- Język angielski
- Język niemiecki
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Podstawy przedsiębiorczości
- Geografia
- Biologia
- Chemia
- Fizyka
- Matematyka
- Informatyka
- Wychowanie fizyczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Zajęcia z wychowawcą

Czas trwania nauki: 3 lata