Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Aktualności

 

29-06-2007

ROZDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH Uwaga maturzyści! Uroczyste rozdanie świadectw egzaminu maturalnego odbędzie się
29 czerwca 2007 (piątek), godz. 15:00

w siedzibie szkoły - ul. Jabłoniowa 15, Szczecin.

W piątek, 29.06.2007 r., absolwenci Technikum Zawodowego Zdroje i Liceum Ogólnokształcącego Zdroje odbierali świadectwa dojrzałości.

Warto zauważyć, że maturę w Centrum Edukacji Zdroje zdawały osoby dorosłe, uczące się w trybie wieczorowym i zaocznym. Podlegały one jednak tym samym wymaganiom i kryteriom oceny, jak młodzież ucząca się w szkołach z tradycyjnym systemem dziennym.

CEZ będąc jedną z największych szkół prywatnych w Szczecinie oraz największym zawodowym ośrodkiem egzaminacyjnym potrafi doskonale przygotować swoich słuchaczy do trudnego egzaminu maturalnego. Jest to możliwe m.in. dzięki posiadaniu wykwalifikowanej i stabilnej kadry pedagogicznej.

Potwierdzeniem jakości kształcenia w CEZ jest utrzymujący się od wielu lat na wysokim poziomie wskaźnik zdawalności matur. W tym roku przekroczył on poziom 80%.
Zobacz fotorelację w galerii.
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

 

20-06-2007

Centrum Edukacji Zdroje nowym ośrodkiem egzaminacyjnym w Szczecinie W szczecińskim Centrum Edukacji Zdroje rozpoczęła się właśnie tegoroczna sesja egzaminacyjna dla szkół zawodowych (19-21.6.2007 r.). Warto zauważyć, że odbywa się ona według nowych zasad oraz tylko w wybranych ośrodkach, które zostały do tego upoważnione przez OKE w Poznaniu.

Nowoczesny budynek z szerokim zapleczem oraz komfortowo wyposażone pracownie spowodowały, że Centrum Edukacji Zdroje powierzono przeprowadzenie egzaminów praktycznych aż w 11 specjalnościach. Wśród nich znajdują się m.in. absolwenci kierunku Technik hodowca koni, którzy w Szczecinie, tylko przy ul. Jabłoniowej 15 mogą zdawać egzamin praktyczny. Inne kierunki, które cieszą się największą popularnością wśród słuchaczy CEZ to technicy: usług fryzjerskich i kosmetycznych, informatyki oraz hotelarstwa i obsługi turystycznej.

Jak powiedziała p. Danuta Langowska, dyrektor CEZ: konsekwentna polityka podnoszenia jakości kształcenia i budowy odpowiedniego zaplecza dydaktycznego spowodowały, że w tym roku egzaminy praktyczne będą zdawać u nas słuchacze innych szkół niepublicznych, nie tylko ze Szczecina ale również z Leszna czy Poznania.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom i tytuł technika odpowiedniej specjalności. Pierwszy dzień sesji to pisemny egzamin teoretyczny składający się z elementów przedsiębiorczości oraz z części kierunkowej (np. na egzaminie z usług kosmetycznych trzeba było wykazać się szerokim zakresem wiedzy, obejmującej zarówno "standardowe" pytania o cechy skóry, jak również specjalistyczne pytania o metody usuwania tatuażu). Drugi dzień to część praktyczna.

Dzień pierwszy - egzamin teoretyczny
Jedną z pierwszych osób, które wyszły z sal egzaminacyjnych była p. Justyna Boć, która stwierdziła: nie obawiałam się dzisiejszej części teoretycznej egzaminu na tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia. Trudniej będzie jutro, gdy trzeba będzie zaprezentować przed komisją np. praktyczny sposób organizacji ochrony obiektu.
Zobacz fotorelację w galerii.

Dzień drugi - egzamin praktyczny
Egzamin praktyczny ze względu na dużą liczbę zdających rozłożony został na dwa dni. W pierwszym dniu przystąpiło do niego ponad 100 osób. Nie obyło się bez drobnych komplikacji. Słuchacze innych, odległych placówek oświatowych, którzy nierzadko musieli wyruszyć w nocy aby rano dotrzeć do Szczecina nie zostali poinformowani przez macierzyste szkoły o konieczności zabrania ze sobą świadectw ukończenia nauki. Tylko dzięki życzliwej postawie kierownictwa CEZ i po błyskawicznych konsultacjach telefonicznych z OKE w Poznaniu szereg osób mogło przystąpić do egzaminu.

Na egzaminie praktycznym, technicy rachunkowości musieli wykazać się umiejętnością księgowania przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów komputerowych, informatykom postawiono zadanie opracowania procedury usunięcia usterek komputerowych. Spedytorzy musieli stworzyć projekt realizacji prac przeładunkowych i przewozowych w firmie transportowej. Z kolei pragnący uzyskać tytuł technika hodowcy koni musieli wykazać się rozległą wiedzą aby zaprojektować dokumentację przebiegu ciąży u klaczy.
Zobacz fotorelację w galerii.
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności
Technikum, Liceum, Studium, Aktualności

 

20-06-2007

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 20.06.2007 (środa), godz. 9:00-12:00, sala 19


Asystent osoby niepełnosprawnej
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: ołówek, gumka, linijka

Technik hodowca koni
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik ochrony fizycznej osób i mienia
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka

Technik spedytor
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka

20.06.2007 (środa), godz. 9:00-13:00, aula


Technik hotelarstwa
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik usług kosmetycznych
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: ołówek, gumka

Technik usług kosmetycznych
(Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Lesznie)
Zdający przynosi: ołówek, gumka

20.06.2007 (środa), godz. 9:00-13:00, sala 22


Technik informatyk
(Szkoła Informatyki i Internetu z Leszna)

20.06.2007 (środa), godz. 9:00-13:00, sala 21


Technik rachunkowości
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik rachunkowości
("Profesja" Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Poznaniu)
Zdający przynosi: kalkulator, ołówek, gumka, linijka

20.06.2007 (środa), godz. 15:00-19:00, sala 22


Technik informatyk
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)

Technik informatyk
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie)

21.06.2007 (czwartek), godz. 9:00-12:00, sala 19


Technik obsługi turystycznej
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik obsługi turystycznej
(Szkoła Policealna Nr 9 w Szczecinie)
Zdający przynosi: kalkulator, ołówek, gumka, linijka

21.06.2007 (czwartek), godz. 9:00-13:00, aula


Technik ekonomista
(Prywatne Technikum Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik usług fryzjerskich
(Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Zdroje" w Szczecinie)
Zdający przynosi: ołówek, gumka, linijka

 

24-02-2007

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I klasa LO (nabór luty 2007) godzina 10:00.

 

02-09-2006

TERMINY ZJAZDÓW W R. SZK. 2006/2007 Terminy zjazdów dla Studium Policealnego
(za wyjątkiem Technika Usług Fryzjerskich
i Technika Spedytora):
09-10.09.2006, 23-24.09.2006,
07-08.10.2006, 21-22.10.2006,
04-05.11.2006, 18-19.11.2006,
02-03.12.2006, 16-17.12.2006,
13-14.01.2007, 27-28.01.2007.
UWAGA!
Pierwszy zjazd dla pierwszego roku Technika Hodowcy Koni i Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 23-24.09.2006.

Terminy zjazdów dla Liceum, Technikum oraz
Technika Usług Fryzjerskich (Studium Policealne)
i Technika Spedytora (Studium Policealne):
02-03.09.2006, 16-17.09.2006,
30.09-01.10.2006, 14-15.10.2006,
28-29.10.2006, 10-12.11.2006,
25-26.11.2006, 09-10.12.2006,
06-07.01.2007, 20-21.01.2007.


Terminy zjazdów dla szkół wieczorowych:
poniedziałki, wtorki, czwartki
w godzinach 15:45-20:45.

 

01-09-2006

KURSY MATURALNE Szkoła organizuje kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 z poszczególnych przedmiotów. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 września 2006 (piątek), godz.18.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

11-07-2006

UROCZYSTE ROZDANIE ŚWIADECTW Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego "Zdroje".

Uroczyste rozdanie świadectw egzaminu maturalnego odbędzie się 11 lipca 2006 (wtorek), godz. 18:00 w siedzibie szkoły - ul. Jabłoniowa 15, Szczecin.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2010 07-12.2009 01-06.2009 07-12.2008 01-06.2008 07-12.2007 01-06.2007